21 sep. 2017

BSBF Hösten 2017

Ändring av mötesdag.

Föreningens medlemskvällar hålls i regel sista måndagen i månaden på Grand. Vi brukar börja kl. 18.30. Adressen är Biskopsgatan 28, Borgå. Vi påminner om medlemskvällarna i tidningen Östnyland i händelsekalendern under ”Föreningar” och på vår hemsida http://www.bsbf.net, samt vår Facebook-grupp, så följ med!

Höstens program.

25.9. ”Hur jag skriver en bok” – författare Keth Strömdahl


28.10. ”Hundra år av det självständiga Finland som Borgå minnen” – fotoutställning på Gamla Kaplansgården

HExkursion till
27.11. Föredrag i anknytning till ”Finland 100 år” – lektor Stefan Hagman. Föreningen bjuder på glögg och jultårtor.


11 apr. 2017

FSHF ordnar släktforskarkurs på svenska!

Digitala källor i släktforskningen-kurs (tvåspråkig)

Den tvåspråkiga kursen "Digitala källor i släktforskningen" hålls på Baggböle finska högstadium (Baggbölevägen 67/Klabbgränden 10) i Helsingfors under två fredagskvällar 21.4. och 5.5. kl.17:30-20:30. Undervisningen sker på svenska men i diskussioner och frågor kan även finska användas.

Under kursens sammanlagt åtta timmar bekantar vi oss med de mest centrala källorna och databaserna som finns på nätet. På första lektionstillfället ser vi på kyrkoarkiven och under det andra tittar vi bl.a. på länsräkenskaper, kartor, domböcker och militärmaterial. I kursen ingår material framtagen av läraren. Kursen lämpar sig väl för såväl nybörjare som för de som hunnit lite längre och som behärskar grunderna i datoranvändning. Förtur har de som tidigare inte deltagit på kursen. Lärare på kursen är fil.mag, släktforskningsläraren Peter Ragnvaldsson.

Kursens pris (inkl. läromaterial) är för medlemmar 25 euro och för icke-medlemmar 40 euro. Dessutom kan de som inte ännu är medlemmar, samtidigt bli medlemmar och delta i kursen för 50 euro.


Förhandsanmälning behövs till kursen. Anmälningar mottages per e-post på info (at) sukuhistoria.fi

21 mars 2017

Kurs i släkthistoria

Akan ordnar kurs med Keth Strömdahl:
Historien som förtegs, berättelsen som försvann
31.3-1.4.2017. Fre kl 17-21, lö kl 10-15
Närmare info på hemsidans första sida!

17 feb. 2017

Besök på Veteranrummet


OBS! Extra insatt program!
Vi besöker Veteranrummet torsdagen den 9 mars kl 18:30. Guy Kullberg guidar oss. Träff vid Aktiahuset, Fredsg 26A. Mången har säkert hemma medaljer från kriget, så ta med dem, för det är lätt att kolla vad de är!

23 dec. 2016

God Jul och ett Gott Nytt År 2017

God Jul och ett Gott Nytt År 2017 tillönskas alla medlemmar i Borgånejdens släkt- och bygdeforskare, samt alla våra samarbetspartners och andra vänner!

11 nov. 2016

Prova gratis i helgen

Inkommande helg (12-13 nov) är det Arkiv digitals tur att ha gratis sökdagar i svenska register! Se mera under länken:
http://www.arkivdigital.se/online/gratis

3 nov. 2016

Sök gratis i de nordiska databaserna!

Torsdagen den 3 november ‑ söndagen den 6 november är det gratis att bläddra och söka i de nordiska databaserna hos Ancestry.se

6 okt. 2016

Släktforskardagarna i Vanda

Vi är närvarande på släktforskningsdagarn i Vanda (Kuulutko Sukuuni / Hör du till min släkt) 8-9.10.2016, Kom och träffa oss.
Address Tennistie 1, Vanda

3 okt. 2016

Besök på Genealogiska Samfundets bibliotek

Vi besöker Genealogiska Samfundet i Finlands bibliotek på Elisabetsgatan i Helsingfors torsdagen den 27 oktober 2016. 
Start från Fredsgatans turisthållplats med buss kl. 16.00. Tillbaka i Borgå ca kl. 20.00.
Besöket kostar 10 euro/person.

Bindande anmälan senast 20.10.2016 till ordf (050-5416044 eller inga-lill.svedberg@helsinki.fi)

27 sep. 2016

medlemsmöte torsdag 29.9 kl18:30

Höstens första medlemsmöte hålls på torsdag 29.9 kl 18:30 på Grand. Vår gäst Bjarne Andersson berättar om: "Hjälpande händer och fallgropar - hur jag sammanställde en hembygdshistorisk fotobok om Finnby och Teisala"