2 maj 2014

Digitalisering av kyrkböcker

Jag besökte Sibbo pastorskansli idag, där Finlands släkthistoriska förening (FSHF, på finska SSHY) fotograferar kyrkböcker. Det var intressant att se hur snabbt och lätt det går undan! Det är bara att bläddra sida och trycka på fotpedalen för att fota, efter några inställningar på morgonen. 1-2 personer jobbar med fotandet per gång på frivillig basis. På 2-3 veckor ska man vara klar med alla de Sibbo-böcker som ännu inte fotats fram till 1914 (kommunionböckerna förstås bara till 1909). Sedan finslipas materialet, indexeras och förs in på SSHY:s sidor, där vi sedan framåt hösten kan se fram emot att få forska i det.

SSHY skulle gärna fota Borgås och andra östnyländska församlingars kyrkböcker. Det skulle underlätta deras arbete om någon av oss skulle ha riktigt goda kontakter till församlingen. I så fall, tag kontakt, så funderar vi på hur vi ska gå till väga för att också få ”våra” kyrkböcker fotade.