2 okt. 2014

Seminariedag på Åland

Ålands emigrantinstitut ordnar en seminariedag lördagen den 25 oktober med rubriken ”Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration”.
Seminariet ordnas till 300-årsminnet av den stora massflykten / migrationen under Stora ofreden
från Åland till Sverige. Dagen innehåller föredrag, guidning och samvaro.
Mera info om tillställningen hittar du på: http://www.eminst.net/pdf/programseminariet22092014.pdf
Det går ännu att anmäla sig om du blev intresserad!