16 feb. 2016

Medlemsmöte 18.2


Medlemsmöte 18.2. kl 18.30 på Grand med föredrag av prosten Christer Åberg: Kyrkliga förrättningar på 1700- och 1800-talet. Välkomna!