7 juni 2014

Finlandssvenska bebyggelsenamn

Nu finns en elektronisk version av Lars Huldéns bok "Finlanssvenska bebyggelsenamn" på
Svenska litteratursällskapet i Finlands hemsidor: http://bebyggelsenamn.sls.fi/
Här hittas namn på landskap, kommuner och byar i Finland av svenskt ursprung eller med särskild svensk form med förklaringar till namnens ursprung.