21 mars 2017

Kurs i släkthistoria

Akan ordnar kurs med Keth Strömdahl:
Historien som förtegs, berättelsen som försvann
31.3-1.4.2017. Fre kl 17-21, lö kl 10-15
Närmare info på hemsidans första sida!