20 aug. 2015

Försvunna böcker

Det saknas tre böcker och en CD-skiva från vårt bibliotek! Om du har dem hemma, returnera dem med det snaraste till vårt skåp på stadsbibban eller ta kontakt med någon i styrelsen!
De saknade böckerna och CD-skivan är:
Karin Allardt-Ekelund: Fredrika Runeberg
Torsten Hartman: Borgå stads historia del I
Finn E Sommerschield: Kotka Svenska Samskola 1900-1950

Lasse Holm: Genealogia Holmiana Borgoensis 2002 CD

Bibliotekssidan förnyad

Vi har under sommaren förnyat bibliotekssidan på våra hemsidor! Du kan nu söka böcker under rubriker som ”Hembygd Östnyland”, ”Historia”, ”Släktböcker”, ”Släktforskarhandböcker” osv. Organiseringen av böckerna och tidskrifterna i våra skåp på stadsbiblioteket är ännu på hälft, men under planering! Bl. a. finns tidskrifterna nu i pappmappar, så att det ska vara lättare att hitta och ta mindre utrymme.